En effektiv ledningsgrupp säkerställer att visionen, det främsta målet i näringsverksamheten uppnås på bästa möjliga sätt. För att en verkställande direktören ska kunna bygga en sådan grupp, krävs det att han eller hon ställer sig frågan: – Hur kan jag bygga en effektiv ledningsgrupp, som kan driva verksamheten framåt, på bästa möjliga sätt för att uppnå vår vision?

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn