Är du en VD som vill veta om du har de utmärkande karaktärsdragen en högpresterande VD har? Eller är du styrelseordförande som ska rekrytera en ny VD som ska vara högpresterande? Då är denna artikel för dig.

Det finns många gemensamma likheter högpresterande VD:ar innehar. Det rör sig om rutiner, kost och hälsa, tidshantering, prioriteringar med mera. Listan kan göras lång. Men i denna artikel kommer bara de främsta karaktärsdragen tas upp, och vad som utmärker dessa högpresterande affärsledare.

Innan vi går in på dessa karaktärsdrag, är det värt att poängtera att det finns flera dimensioner och aspekter inom detta ämne som inte tas upp. Samt att dessa karaktärsdrag inte utgör en helhet över vad en högpresterande VD bör inneha. Dessa aspekter bör ses som en generell grund att utgå ifrån, vid exempel en rekrytering av en VD. Med detta sagt, så kommer här de utmärkande dragen för högpresterande VD:ar.

 

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn