”Det som oroar mig är inte hur saker och ting är, utan snarare hur folk tror att saker och ting är.” Epiktetos. Vår värld är i ständig konflikt. Och större delar av vår värld är i konflikt. Konflikterna ser ej ut att minska. Utan snarare öka. Polarisering sker i vårt samhälle. Men frågan är: Behöver det vara så här? Är detta någonting naturligt? Och är det något vi människor gynnas av? Svaren är självklart Nej. Vi behöver inse vad vi gör. Vad konflikt verkligen är. Och hur vi faktiskt hanterar konfliktlösning på riktigt.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn