HR, personalavdelningen eller rättare sagt personalfunktionen. Vad är det? Vilken funktion har den? Och har den något ansvar över huvud taget? Dessa frågor kommer upp då och då. Och de är relevanta frågor. För oavsett vad man än tänker och tycker om personalavdelningen, så är denna funktion allmänt ytterst oklar. Detta på grund utav att personalfunktionen inte har något övergripande ansvar. Och dess roll går både in i VD:ns och övriga chefers ansvarsområden. Så frågan är. Behöver ett företag en HR-funktion? Detta i dagens exekutiva artikel.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn