Företag består främst av människor. Och det är människor som säkerställer hur effektivt ett bolag är. Det vill säga hur väl ett företag uppnår sina mål. Men vad är det som avgör detta? Det är tre faktorer. Den individuella enskilda prestationen. Företagets enskilda teams prestation. Och alla teams gemensamma prestation. Det vill säga hela organisationens prestation. Men för att kunna påverka alla dess tre faktorer. Måste effektiva team skapas i hela bolaget. Om bolaget ska bli effektivt. Här är stegen.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn