Det pratas mycket om att skapa värde i näringslivet och det blir mer och mer vanligt att värdeskapandet implementeras i andra delar av ett företaget, än i produktområdet. Detta är inte särskilt konstigt då utveckling oftast drivs av att skapa nya värden, och affärer i sin grundläggande form är just att skapa värde till andra.

Vad är då värde, eller kundvärde som det även benämns som? Värde är i grunden en psykologisk tillfredställelse av något slag. En tillfredsställelse som en person eller en verksamhet värderar hög och är villig att betala mer för, än vad produkten kostar att ta fram. Det intressanta är ju högre värde som levereras till kund, ju högre potentiellt avkastning kan man få i from av intäkter och vinstmarginal. Det är ingen slump att exempel Apple och IKEA är stora framgångsrika företag, då de både levererar högt värde samtidigt som deras kunder är i en hög kvantitet. Därutöver äger och kontrollerar både Apple och IKEA själva värdet de säljer till slutkunderna, vilket gör att hela leverantörs- och distributionsledet blir beroende av dem.

Hur högt värde skapar ni? Skapar ni ett unikt värde? Äger och kontrollerar ni huvudvärdet eller är ni i beroendeställning? Hur jobbar ni strategiskt och utvecklar ert värde?