Ett av ledarens främsta verktyg är kommunikation. Kommunikation gör att ledaren blir förstådd och kan implementera verksamheten främsta mål, visionen. Utan bra kommunikation faller både ledaren och verksamheten. Det kan jämföras med en arméofficer som inte kan ge tydliga order, som kan äventyra utgången av ett helt krig.

Bristande kommunikation från en ledare kan skapa osäkerhet och oro hos medarbetarna, irritation bland ägarna, spekulation i media och så vidare. Ett exempel på detta, hände nyligen med Hemköp som uttryckte sig att: ”Finsk fläskfilé lika bra som svensk”. Ett känsligt ämne som gjorde flera svenskar irriterade.

Följden av en sådan händelse kan bli att vissa affärsplaner måste göras om och fokus kanske måste riktas om för att återfå samma förtroende, vilket är kostsamt. För att undvika sådana incidenter kan man som ledare bland annat tänka på följande:

Tydligt budskap – Vad är syftet? Vad vill jag förmedla och framföra, utan några tveksamheter.

Koncist – Det som framförs ska vara enkelt, kort och slagkraftigt, och inte innehålla något onödigt.

Konkret – Det ska vara okomplicerat. Exempel: förkortningar, flerspråkighet, svåra ord och meningar bör undvikas.

Logisk – Det som kommuniceras ska vara sammanhängande och försåtligt. Sakliga argument ska framföra vid behov.

Hel – Det ska inte finnas några hål i kommunikationen så att budskapet kommer fram. Till exempel felstavningar/uttalande med andra betydelser.

Är du tydlig i din kommunikation? Når du fram med ditt budskap? Är din kommunikation effektiv och leder den verksamheten ditt du vill?