En verksamhet utan utan mål, är en verksamhet utan syfte.

Visionen, det främsta målet är det definitiva drivmedlet i näringsverksamheten. Den ser till att bolaget tvingas till utveckling och den ser även till att motivera medarbetarna. Dock finns det många företag som inte har en vision, implementerar den ordentligt eller har utvecklat den tydligt så att alla förstår den och ens tror på den.

För att uppnå en vision krävs det att verksamheten jobbar med den varje dag. Innan ledarna sätter och börjar arbeta med den bör de dock tänka på några saker. Här följer några enkla tips:

  1. Rimlighet – Visionen ska alltid vara rimlig anpassad till verksamheten, den ska vara realistiskt uppnåelig och inneha en rimlig tidsram för måluppfyllelse. Dock ska den alltid vara utmanande för verksamheten.
  2. Tydlighet – Visionens ska vara enkel, tydlig och förståelig, så att den är kommunicerbar. Den ska vara utformad så att alla tolkar den på samma sätt.
  3. Tro – Ägarna, styrelsen och verkställande direktören måste vara eniga och tro på visionen. De måste även tro på att verkställande direktören kan verkställa visionen, vilket gäller särskilt direktören själv. Han eller hon måste tro på sig själv.

Har ni en vision? Är den rimlig? Är den tydlig och har samma betydelse för alla? Tror ni på visionen? Går ni mot visionen, enligt plan?