Syftet med stress är att hålla dig frisk och levande. Att försvara dig mot fiender och faror. Det är inte att göra dig sjuk eller till och med döda dig. Tyvärr har många människor missförstått detta med stress. Vårt samhälle blir mer och mer hektiskt. Och fler dör av stress än tidigare. I Sverige dör över 770 personer per år. Så det är på tiden att denna trend tas om hand. Att vi vänder denna trend och använder stressen på rätt sätt. Använder stress för att hålla oss friska och levande. Inte för att göra oss sjuka och dö. Här är tre steg du som VD kan följa för att hålla ner din stressnivå. Men också för att du ska kunna minska den negativa stressen på ditt företag. Så att ni kan må och prestera bättre.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn