Låt inte visionen och strategin hänga lös

Hur många medarbetare i stora och medelstora företag kan sitt företags vision, mål, värderingar och strategi, och dessutom kunna förklara varför de finns? Och hur många medarbetare är det som tänker på dessa frågor och inspireras av dem varje dag? Svaret på dessa...