En tydlig målkund är bra för affärerna

”En tydlig målkund, skapar ett tydligt fokus i näringsverksamheten.” En av de viktigaste delarna i en affärsstrategi är valet av vilken kundgrupp verksamheten ska fokusera på. Detta val lägger grunden till hela verksamheten och hur den ska fokusera. Utan...

Vikten av att skapa värde

Det pratas mycket om att skapa värde i näringslivet och det blir mer och mer vanligt att värdeskapandet implementeras i andra delar av ett företaget, än i produktområdet. Detta är inte särskilt konstigt då utveckling oftast drivs av att skapa nya värden, och affärer i...