Vikten av att skapa värde

Det pratas mycket om att skapa värde i näringslivet och det blir mer och mer vanligt att värdeskapandet implementeras i andra delar av ett företaget, än i produktområdet. Detta är inte särskilt konstigt då utveckling oftast drivs av att skapa nya värden, och affärer i...