En tydlig målkund är bra för affärerna

”En tydlig målkund, skapar ett tydligt fokus i näringsverksamheten.” En av de viktigaste delarna i en affärsstrategi är valet av vilken kundgrupp verksamheten ska fokusera på. Detta val lägger grunden till hela verksamheten och hur den ska fokusera. Utan...