Swedbanks senaste prognos för konjunkturen i Sverige, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna.

Swedbanks konjunkturrapport tar upp följande:

”Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig i takt med att pandemin klingar av. Men flaskhalsar och högre priser, inte minst på el och drivmedel, kommer ha en dämpande effekt. Den högre inflationen gör att Riksbanken förväntas dra ned på sin balansräkning under 2022 och börjar höja räntan under 2023. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.”

Till Swedbanks rapportsida