Som person är du med stor sannolikt inte fulländad som människa. Du är inte perfekt. För du har någonting eller några ting som du behöver jobba med. Jobba med för att utvecklas. Utvecklas mot och för dig själv. För ära och för medvetenhet. Men frågan är: Hur medveten är du? Och hur medveten är du om dina svagheter. Svagheter som hindrar dig att bli fulländad som person. Svagheter om sanningar som du inte vill acceptera. Acceptera och därav lära dig och gå vidare. Mot och för dig själv.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn