Jag brukar inte ge exempel. Då exempel kan begränsa ens sinne. Och göra att man ej tänker själv. Tänker själv och förstår vad jag försöker förmedla. Både på ett ytligt, men också på ett djupare plan. Som ledare måste du lära dig att tänka själv. Så att du kan förstå. Förstå så att du kan ta rätt beslut. Och där med handla rätt. Handla rätt så att folk följer dig. Följer dig så att du kan förblir en ledare. Men till ämnet. Kan en ledare visa sig vek? Innan du börjar läsa vidare. Tänk efter. Vad är rätt i denna fråga?

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn