SEB:s senaste prognos för konjunkturen i Sverige och i Norden Baltikum.

SEB:s konjunkturrapport tar upp följande:

  • Lättade restriktioner har gett tillväxtstöd i Europa. USA:s expansion ser ut att bromsa in mer än väntat när hushållen möter motvind från finanspolitik och hög inflation.
  • Global BNP 5,9 procent i år, 4,4 procent 2022, följt av en tillväxt något över trend 2023
  • Coronaviruset fortsätter att påverka, men riskbilden flyttas till inflation, utbuds­begränsningar och centralbankernas exitstrategier.
  • BNP-överraskar med rekordnivåer. Svensk ekonomi tillbaka på historiska tillväxttrend i mitten av 2022.
  • Riksbanken går emot normalisering 2022 och 2023 genom att dra ned obligationsköpen.
  • Räntan ligger kvar på 0 till 2023

Till SEB:s hemsida för rapporter.