SEB:s senaste prognos för konjunkturen i Sverige och i Norden Baltikum.

SEB:s konjunkturrapport tar upp följande:

  • Sverige: Tappar tillfälligt kraft på grund av produktionsstörningar
  • Stark global efterfrågan testar en pandemipåverkad utbudssida
  • Högt men övergående pristryck prövar centralbankers tålamod
  • Norden/Baltikum: Hemmamarknaden driver ekonomin

Till SEB:s hemsida för rapporter.