Sann, att hålla sitt ord och stå för vad man säger är en gammal och god sed. En sed och värdering som människor förr i tiden tog på största allvar. Det ansågs vara så allvarligt att det var det värsta brottet en person kunde begå, om denne bröt mot att vara sann. Det var att vanära sig själv och det var den värsta skammen av alla.

Sann & Tid - Growth Mind

En av de vanligaste förekommande ting individer inte håller är att komma i tid. Att inte komma i tid är ett dåligt första intryck.

Vikten att vara sann

Idag ser det annorlunda ut. Vi tar inte denna sed på blodigt allvar, men värdet av att vara sannhetsenlig lever kvar och kommer förbli så för all framtid. De som minns historien om pojken och vargen, vet vad jag menar. Historien som tog upp en pojke som ljög om att vargen kom, och den dagen vargen väl kom trodde ingen på pojkens ord då han ljög varje gång. En klassisk historia som håller än idag och som visar på hur viktigt det är att tala sanning.

Sann inom näringslivet

I näringslivet är det viktigt att vara sann. Dock pratar man sällan om det gamla och traditionella ordet. Man talar snarare om förtroende som är en biprodukt av att vara sannhetsenlig. I konkreta termer innebär det att ju mer sann man är som person, ju mer förtroende får man. Förtroende i sin tur har en stor påverkan på ledarskapet och affärer. En ledare som inte har ett förtroende, får inga följare och är där med ingen ledare. Samma gäller affärer, en affärsman som inte har fått förtroende, är det ingen som litar på och därmed blir det inga affärer.

Sammanfattning: ju mer sannhetsenlig vi är mot människor, ju mer förtroende får vi och ju bättre ledarskap och ju mer affärer kan vi skapa. Vi skapar även ett bättre samhälle med goda värderingar.

Hur högt värderar du att vara sann? Hur sann är du? Håller du ditt ord? Kan man lita på dig?