Skillnaden mellan en högpresterande individ och en icke högpresterande, är att den högpresterande personen ständigt försöker bli bättre på vad den gör. För en riktig affärsman är detta inget undantag. Affärsmannen ser ständigt till att utveckla och slipa sina färdigheter inom affärer, så att bättre affärer kan skapas. Bra affärer uppstår dock ej ur tomma intet, utan ifrån ett vältränat affärsintellekt. Precis som kroppen behöver fysisk motion för att må bra, behöver ditt huvud tränas för att inte bli lat och trögtänkt. Ett vanligt fenomen inom näringslivet är att verksamheter gör som den alltid har gjort eller kopierar beprövade gamla metoder. Problemet med detta är att världen förändras och de verksamheter som utövar dessa exempel mest, är de som också kommer att konkurreras bort först.

Här är några tips på hur du kan träna upp ditt affärsintellekt, så att du kan bli bättre på att göra affärer:

Affärslogik – Är det vi gör vettigt? Oavsett vad det än gäller när man ska göra affärer, ska det alltid finnas en rimlig förklaring till varför verksamheten gör det den gör. Förklaringen ska vara logisk och vara vettig. Att göra något bara för att alla andra gör det, för att vi alltid har gjort så eller att det inte går att ändra, är inga vettiga och logiska förklaringar. Allt man gör ska ha ett välgenomtänkt syfte.

Värde – Är det vi gör värdefullt? Detta kan ses som självklar, men faktum är att alla verksamheter har eller utför döda aktiviteter som inte skapa något värde för varken kunder, medarbetare eller organisation. Frågan man alltid bör ställa sig är: – Hur mycket värde bidrar denna aktivitet till verksamheten? Ju högre värde varje aktivitet har, ju bättre och framgångsrikare blir näringsverksamheten.

Effektivitet – Är det vi gör effektivt? Näringslivet drivs av effektivitet och det är det som gör att vår samhällsekonomi utvecklas framåt. Oavsett vad det än är, går det mesta att effektivisera. Det är inte en fråga Om, snarare om Hur? Hur kan vi effektivisera denna aktivitet? Och framförallt hur kan vi effektivisera så vi snabbare kan nå vårt huvudmål?

Tränar du ditt affärsintellekt? Vet du varför ni gör det ni gör? Är du bra på att skapa affärsmodeller och affärsprocesser, värde samt effektivitet?