En strategisk trend som ökar är rörligheten på arbetsmarknaden. En trend som en ledning i en näringsverksamhet måste börja ta på allvar. Detta för att kunna behålla och förvärva god kompetens i organisationen, i syfte att stå sig konkurrenskraftig nu och i framtiden. Rörligheten på arbetsmarknaden

Trender på arbetsmarknaden

Det som sker på arbetsmarknaden just nu är: • Högpresterande individer byter arbete oftare på grund av otillfredsställda utvecklingsmöjligheter hos arbetsgivaren. • Bemanningsbranschen öppnar upp arbetsmarknaden för mer korttidstjänster och provanställningar, vilket ökar marknadens flexibilitet. • Den yngre generationen ser fler möjligheter på arbetsmarknaden och värderar att göra ett bra jobb högre än att vara lojal och stanna hos arbetsgivaren. • Individer ställer mer krav på arbetsgivaren om trivsel, arbetsmiljö och hälsa. Nu senast börjar folk även prioritera verksamheter med bra syfte och värderingar. • En trend är att individen tenderar att fokusera mer på vad den tycker om och brinner för. Vad personen är engagerad i.

Hotet om rörligheten på arbetsmarknaden

Rörligheten på arbetsmarknaden med dess trender ställer nya krav på arbetsgivaren och kräver ett nytt förhållningssätt till medarbetarna. Makten har länge legat hos arbetsgivaren, men håller nu på att vändas till medarbetarnas fördel, då de längre inte har samma psykologiska tankesätt. Medarbetarna ser nu mera möjligheter på arbetsmarknaden snarare om ett hot att bli av med det ”enda jobbet” de har hos den ”enda arbetsgivaren”. Nu ser individen flera möjligheter att byta till något bättre och i vissa fall avancera snabbare. Hotet som kommer med denna strategiska trend är främst att bli av med de viktigaste och högpresterande individerna som bidrar mest till verksamhetens utveckling och positiva anda. Om dessa personer skulle försvinna skulle inte bara verksamhetsutvecklingen drabbas utan även företagskulturen. Ett värsta scenario är att de mest negativa, minst förändringsvilliga och oengagerade blir kvar, vilket inte skulle råda gott för verksamheten. Värre än så kan det även bli. Den förlorande kompetensen skulle kunna övergå till en konkurrent eller starta en konkurrerande verksamhet. Faktum är att det har hänt flera gånger i näringslivet att flera kompetenta personer gått över till en konkurrerande näringsverksamhet eller startat tillsammans en konkurrerande verksamhet. Något man som arbetsgivare inte vill ska hända.

Affärsmöjligheter och reflektioner

Vad kan man då göra åt detta hot? För det första ska man inte se det som ett hot. En bra ledning ser strategiska trender som affärsmöjligheter. Det finns två sidor av ett mynt. Beroende på hur du ser på saker, ser du antingen en strategisk trend som ett hot eller som en möjlighet. Om du ser det som en affärsmöjlighet, så ser du kanske trenden som en naturlig förändring som du kan utnyttja till din fördel. Som alla stora förändringar finns det näringsverksamheter som går under och vissa som stärker sina ställningar ordentligt. Om du vill bli en av dem som stärker sina ställningar och ökar marknadsandelarna, är denna fråga något er ledning bör ta ställning till och hantera.