Vet du vad din profession är? Vet du vad du är bra på? Och vet du vad du behöver utvecklas inom för att bemästra ditt hantverk? Tre självklara frågor egentligen. Men de är nog få som verkligen kan svara på dessa frågor. Och verkligen jobbar för att bemästra sitt yrke. En läkare kanske skulle svara ja på frågorna. Men de flesta läkare vet inte ens hur man läker människor. Vilket är deras yrke och namn. Många läkare ger medicin till sina patienter när de uppenbart behöver något annat. Och patienterna läker inte och blir inte friska. Frågan är då. Är dessa läkare ens läkare om de inte läker människor? Samma sak gäller alla yrken. Vad är yrket och dess syfte? Uppfyller du det som yrkesman och -kvinna? Har du bemästrat ditt hantverk? Detta i dagens exekutiva artikel om självledning inom sitt skrå.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn