Det talas mycket om förändring med utveckling och tillväxt i näringslivet, men det många glömmer är att planera förändringen i ett företag. När jag menar planera förändring, handlar det inte om själva förändringen i sig med förändringsarbetet. Det jag menar är den långsiktiga planeringen om skalbarhet och vidareutveckling. Ett klassiskt exempel på detta är när ett företag ska byta sitt informationstekniska affärssystem för att det gamla har blivit föråldrat och inte passar dagens behov. Det många gör, eller rättare sagt det alla gör; är att byta ut det gamla systemet till ett nytt, och när det nya systemet blir gammalt fortsätter företaget att köpa ett nytt om och om igen. Om ett företag istället skulle planera för förändring skulle de köpt in ett system som går att utveckla kontinuerligt, så att de slipper byta system och slösa tid och pengar på en återkommande jätte slaskhals. Planering för utveckling och tillväxt Att planera för utveckling och tillväxt handlar egentligen bara om att ha framförhållning och bygga affärsmodeller och affärsprocesser som är skalbart och enkelt kan vidareutvecklas. Detta är något som kommer bli allt viktigare för företag med den snabbare och hårdare konkurrensen som utvecklas på dagens affärsmarknad. Skillnaden kan jämföras med en bil som åker på en motorväg som inte behöver stanna, till skillnad ifrån en bil som kör på en enkel väg med ständiga rödljus. Vad föredrar du? Motorvägen eller rödljuset?