Vi lever i osäkra tider. Sverige har nyligen tagit sig igenom Covid-19 pandemin. Men nya hot hotar ekonomin och näringslivet. Så som cementkris, elkris och så småningom ekonomikris, då vi är på piken av en högkonjunktur med ökad inflation. Oavsett vad som händer bör du som VD och ledare vara beredd på vad som komma skall. Oavsett om kriserna gynnar eller missgynnar er verksamhet. Så bör ni planera för framtiden och skapa bästa möjliga förutsättningar för ert bolag. I denna artikel tar jag upp hur du som VD och affärsledare kan förbättra förutsättningar med omorganisation. Organisationsutveckling som gör att ni enklare kan minska eller öka kapaciteten. Eller för att skapa bättre förutsättningar för alla era medarbetare.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn

W

Nedladdningsbar PDF