Nordeas senaste prognos för konjunkturen i Sverige och i Norden.

”Svensk ekonomi växer snabbt, återhämtningen ligger bakom oss och efterfrågan på arbetskraft är hög. Även om pandemin dröjer sig kvar avtar de ekonomiska konsekvenserna. Sverige står istället inför nya utmaningar, framförallt brist på arbetskraft. Inflationen har stigit kraftigt i USA och är på väg upp även i Sverige. Är det ett övergående fenomen eller är den högre inflationen här för att stanna, och hur reagerar centralbankerna?”

Till Nordeas hemsida för rapporter.