De som har studerat ledarskap grundligt har insett att närvaro är en av de viktigaste hörnstenarna inom ledarskap. Alla framgångsrika ledare genom tiderna har praktiserat och levt efter denna princip. Vare sig det gäller direktörer, generaler eller rebeller. Alla har de en sak gemensamt. De är närvarande för sina medarbetare, soldater eller blodsbröder.

Närvarande ledarskap att dö för

Varför är ett närvarande ledarskap så viktigt? Förutom att forskning påpekar detta, är det rent sunt förnuft. Om du inte ger tid till en människa, utvecklas inte en relation och därmed ingen samhörighet med förtroende. Utan förtroende, skapas inte ens en tanke hos en individ att följa någon annan. Det vill säga inget ledarskap utvecklas i huvudtaget.

Många framgångsrika ledare som praktiserar närvaro menar till och med att en ledare måste minst en gång om dagen vara närvanade med sina följare. Om inte, så menar de att de tappar förtroendet ifrån följarna och därmed ledarskapet. Det ligger något i detta påstående. För det är ingen slump att de mest framgångsrikaste fältherrarna genom tiderna, alltid stod i främsta ledet och hänförde sina soldater, som var redo att dö för sin ledare.

Är du närvarande som ledare? Har du ett starkt förtroende? Är dina medarbetare villig att dö för dig?