”För att skapa maximal lönsamhet, måste man skapa maximalt värde”.

Det finns många teorier om prisstrategier, prissättningsmodeller och priskalkyler, men om en näringsverksamhet ska vara lönsamt och framgångsrikt, så har dessa modeller ingen större påverkan. När man sätter pris måste man visserligen sätta pris strategiskt till förhållandet till verksamheten och marknaden, samt sätta en marginal så att verksamheten går med vinst. Detta är grunden, men om näringsverksamhet inte kan leverera spelar dessa faktorer ingen roll. För allt handlar om hur organisationen presterar och skapar värde.

Maximal lönsamhet - Growth Mind

Prisstrategier, prissättningsmodeller och priskalkyler har föga betydelse för resultatet. Om du ska maximal lönsamhet är det värde du bör öka.

Myten av det låga priset

Vad har värde med pris att göra? I dagens samhälle finns det en myt om att allt måste vara billigt, och det spelat ingen roll vem köparen är. Det gäller både företag och privatkunder. Men är detta verkligheten? Svaret är nej. Om du bara kollar på ditt eget köpbeteende privat som i företaget, så är det sällan du köper något som är billigt, oavsett om du eller företaget är rik eller fattig. Det du gör är att du köper det du är i behov av och känner en tillfredställelse av. Ju högre tillfredställelse du får, ju mer är du villig att betala. Det vill säga ju högre värde, ju höge pris är kunden villig att betala.

Värdet bestämmer priset

Då värdet bestämmer priset innebär det att du kan konkurrera mot vem som helst. Det finns ingen ursäkt att kineserna har låga löner. Det finns en anledning till av vi svenskar har högre löner. Det beror på att vi kan skapa mer värde. Så kontentan med detta jag vill säga är att; för att kunna sätta ett högt pris med hög vinstmarginal, krävs det att ni i verksamheten skapar ett högt värde. Ett värde som bidra till en hög kundtillfredsställelse som kunden är villig att betala för. Om kunden är nöjd, kommer ni också bli nöjd och mycket lönsam. Det är så ni skapar maximalt lönsamhet.

Hur lönsam är ni? Har ni ett högt pris? Skapar ni värde och tillfredsställelse till kund?