Ledarskapsutbildning för Alla
– Självledning till Exekutivt Ledarskap

Vill du bli en ledare eller vill du helt enkelt kunna leda dig själv till dina personliga mål? Oavsett vad kan vi lära dig. Vi på Growth Mind skapar och utvecklar riktiga ledare och människor som skapar förändring. Med vår ledarskapsutbildning för alla kan du som privatperson, medarbetare, chef och affärsledare uppnå ditt önskade mål och drömmar.

Digitala Ledarskapsutbildningar

Här nedan kan du se våra publicerade digitala Ledarskapsutbildningar.

I. Att vara Dig Själv

Lär dig att förstå dig själv. Att förstå sig själv är grunden till att förstå andra och den värld vi lever i. Lär dig vad du ska jobba med för att bli dig själv. Att vara sig själv är grunden i personlig utveckling och ledarskap. Och det gör att du kan börja leda dig själv. Leda dig själv så att du kan skapa din värld. Din värld med ditt liv och ditt öde.

  Varför anlita Growth Mind för Ledarskapsutbildning?

  Vi vet att många drömmer om att leva bättre. Att bli lyckligare och mer framgångsrika. Vi vet också att många där ute vill bli ledare. Och vi kan stolt säga att vi vet hur alla kan bli lyckligare och mer framgångsrika. Men också hur människor kan bli ledare. Vi på Growth Mind har länge forskat och praktiserat ledarskap. Vi vet vad ledarskap är och vi vet hur vi skapar ledare. Därför kom vi på naturlig väg även in på framgång och lycka. Då dessa hör ihop med ledarskapet på dess grundnivå. Därav kan vi idag erbjuda ledarskap för alla. Även till dig som inte vill bli ledare. För oavsett vad du än gör i livet. Om du ska leva det på riktigt. Krävs självledning som ger dig livet. Det ger dig dig själv och din förmåga att skapa din egen värld. Detta och mycket mer kan vi ge dig och eventuellt din grupp eller organisation om du har en. Kunskap och visdom som vi är unika att ha och kunna lära ut. Mer om vår forskning kan du läsa om här.

  Målgrupper för Ledarskapsutbildning för Alla

  Vi på Growth Mind utvecklar och skapar ledare. Och det spelar ingen roll vem du är. Vi kan utveckla dig så du kan ta dig till dina mål eller
  leda andra. Från en liten grupp till en stor global koncern. Vi gör alla till ledare i förutsättning att personerna vill utvecklas och bli ledare.

  Vi ger ledarskapsutbildning till alla. Genom följande målgrupper:

  W

  Privatpersoner – För dig som själv vill investera i ditt liv och ditt ledarskap.

  W

  Medarbetare – För anställda som vill prestera bättre och kunna driva förändring och utveckling.

  W

  Potentiella chefer – För medarbetare som är potentiella framtida chefer och ledare.

  W

  Chefer – För chefer som leder medarbetare och som vill utveckla sig själva och sitt ledarskap.

  W

  Högre chefer – För chefer som leder andra chefer. Som behöver utveckla sig själv, sitt ledarskap och sin organisation.

  W

  Exekutiva ledare – För VD, ledning, styrelse och ägare. Från självledning till ledarskap på högsta nivå.

  Ledarskapsutbildning för Alla
  Program & Kurser

  Självledning – Att Leda Sig Själv

  Självledning – att leda sig själv, är grunden i ledarskapet. Den gör att vi kan bli oss själva, gå mot vårt öde och förstå oss själva och den värld vi lever i.
  Förutsättningar som gör att vi mår bra och är lyckliga. Och kan börja ta hand om andra och leda andra.

  Detta ledarskapsprogram består att tre kurser. Kurser från steg 1 till 3. Ett ledarskapsprogram som alla kan gå. Allt ifrån privatpersoner, medarbetare, chefer, VD:ar eller andra typer av grupper. Dessa ledarskapskurser är rekommenderade att alla startar med. För dessa kurser behandlar individen. Och du måste förstå individen, innan du kan förstå en grupp och en organisation. Läs mer om respektive ledarskapskurs här nedan.

  I. Att vara Dig Själv

  Lär dig att förstå dig själv. Att förstå sig själv är grunden till att förstå andra och den värld vi lever i. Lär dig vad du ska jobba med för att bli dig själv. Att vara sig själv är grunden i personlig utveckling och ledarskap. Och det gör att du kan börja leda dig själv. Leda dig själv så att du kan skapa din värld. Din värld med ditt liv och ditt öde.

   II. Att Leva Ditt Livsmål

   När du har förstått vem du är och att det är du som skapar ditt liv är det dags att bli en skapare. En aktiv skapare av ditt liv. Lär dig att finna ditt livsmål, ditt syfte och ditt fokus i livet. Lär dig att förstå vilka färdigheter du behöver ha för att hantera livet och det eventuella kommande ledarskapet. Förstå din omgivning, dess påverkan och hur du kan utveckla den.

   III. Att Förstå Din Värld

   Nu när du vet vem du är och var du ska gå, kan du lära dig att bli medveten om dig själv och din omvärld. Vilka grundläggande behov har du? Vad är din historia? Och hur har den påverkat dig? Och hur påverkar den dig idag? Vad händer i din omvärld? Och hur kan du anpassa dig till den på bästa sätt? För att skapa framgång och lycka. Nu ska du kunna leda dig själv om du har gjort hemläxan.

   Ledarskap – Att Leda Andra

   För dig som chef, potentiell chef eller högre chef finner du här de klassiska verktygen för att leda andra. Från skapandet av ett team, att leda ett team och slutligen förståelsen av teamet och dess omvärld.

   Dessa kurser är påbyggnad av steg ett till tre i självledning. Självledning hanterar individ och dess omvärld. Dessa kurser utgår ifrån gruppen och dess omvärld. För att du ska förstå gruppen behöver du förstå individen. Och du måste kunna leda dig själv innan du kan leda andra.

   IV. Att Skapa ett Team

   Lär dig gruppdynamik. Hur en grupp fungerar och utvecklas. Hur olika personer agerar i en grupp och hur normer skapas. Men framförallt hur du kan utveckla ditt ledarskap och ta den ledande positionen i gruppen. Och utveckla gruppen till ett högpresterande team.

    V. Att Leda ett Team

    Ett team kräver ett mål och ett syfte för att hålla sig motiverade. I denna kurs lär du dig skapa mål, syfte och uppdrag för teamet. Men framförallt att leda teamet mot huvudmålet med dess kompetens och kapacitet. Men också anpassa gruppens sammanhang till ett större syfte.

    VI. Att Förstå Teamets Värld

    Lär dig förstå teamet på djupet och vad som påverkar dem. Så att du enklare kan leda dem genom utmaningar och kriser. Förstå vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem. Hur viktigt ledarskapet är för dem. Samt säkerställa att  deras historia inte håller dem tillbaka. Så de kan prestera optimalt, oavsett vad som händer.

    Exekutivt Ledarskap – Att Leda Ledare

    För dig som högre chef, potentiell högre chef eller exekutiv ledare. Här finner du avancerat ledarskap kopplat till organisation. Från skapandet av en organisation till leda en organisation. Och slutligen förståelsen av organisationen och dess omvärld.

    Dessa kurser är påbyggnad av steg fyra till sex i ledarskap. Ledarskap hanterar gruppen och dess omvärld. Dessa kurser utgår ifrån organisationen och dess omvärld. För att du ska förstå organisationen behöver du förstår gruppen. Och du måste kunna leda en grupp innan du kan leda en organisation.

    VII. Att bygga en Organisation

    Här lär du dig som ledare att bygga en organisation utav grupper och team. Du lär dig att organisera struktur och kultur. Och skapa ordning med goda värderingar, riktlinjer och regler. Att skapa harmoni och optimera organisationen för allas bästa.

     VIII. Att Leda en Organisation

     Här lär du dig att leda som ledare på exekutiv nivå. Du lär dig att sätta en vision och bryta ner den till delmål. Delmål som andra ledare i sin tur kan bryta ner. Du lär dig även att hantera kompetens och kapacitet på en helt annan nivå än tidigare. Och hur du anpassar organisation mot dess intressenter.

     IX. Att Förstå Organisations Värld

     Slutligen kan du lära dig att anpassa organisationen mot omvärlden. Att leda och styra aktivt med bästa möjliga effekt. Du lär dig även hur organisationens historia påverkan den och hur du kan förnya den utan att möta motstånd. Att leda och styra i harmoni för framgång och för en välmående organisation.

     Börja din eller er Ledarskapsutbildning Här!

     Önskar du skapa ett bättre liv med lycka och framgång? Eller önskar du bli en ledare? Eller en riktig Exekutiv Ledare? Eller vill du utveckla din grupp eller organisation? Kontakta Growth Mind nu. Så kan detta bli verklighet. Vi kan antingen anpassa utbildningen till önskat behov och efterfråga. Eller tillhandahålla utbildningar enligt ovanstående upplägg – vilket vi rekommenderar..

     Kontakta Oss På Growth Mind

     9 + 1 =