Ledarskap

Vad är det? & Hur blir jag en bra ledare?

På denna sida får du svaren och mycket mer om dessa frågor.
Med fokus på ledarskap för VD, ledning och affärsledare.

“I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of sheep led by a lion.”

– Alexander den Store

Vad är Ledarskap?

Leda betyder att föra. Vilket kommer från fornnorskan.  Den vanligaste definitionen är: ”en person som står i spetsen för något”. En ledare kan antingen gå före sina följare. Genom att visa dem vägen. Eller konkret vägleda dem. Som en dirigent vägleder sin orkester.

Ledarskap är besläktat med ordet styra.  Dock ska ordet styra skiljas ifrån ordet leda. Likväl som ordet chef. Chef är en befattning och en position. Styrning kan förklaras som rationella processer. Processer som i stort verkar i en given tid och i ett givet rum. Omgivet av föreskrifter och regler. Ledarskap handlar om intuitiva processer. Intuitiva processer som rör sig bortom befintliga gränser för tid och rum. Som verkar i en värld av öppenhet och utveckling.

Chef, Ledare & Styrning

Chefer använder sig vanligen av styrning. Men i själva verket vill vi att dessa personer ska leda. En ledare ska betraktas mer som en funktion eller en aktivitet. Som flera individer engagerar sig i och påverkas av. Ett faktum är att ledarskapet stimulerar andra individer. Och handlar om perspektiv, intuition, timing och rytm. Samt ett sätt att skapa känsla för situationen. Ledarskap är en konst med kreativitet och oändligt skapande. Snarare än en vetenskap med lösningar som rationell analys. Ledarskapet är estetiskt snarare än logiskt.

Sammanfattningsvis handlar ledarskap om interaktion och kommunikation.  Som ett sätt att motivera medarbetarna. Ett bra exempel på en konkret definition är:

”The skills of influencing people to enthusiastically work toward goals identified as being for the common good, with character that inspires confidence.”

Hur blir jag en bra ledare?

Här kan du se olika inlägg som vi på Growth Mind har skapat om ledarskap. Med fokus på målgrupperna: VD, ledning och affärsledare i företag. Här kan du bland annat hitta vad ett bra ledarskap är och hur du kan utveckla ditt ledarskap. Materialet finns även på direkt på Youtube.
Du hittar även läsbara artiklar om ledarskap här.

67. God Jul – Vila, Godhet & Reflektion

God Jul! I detta avsnitt av exekutiva minuten pratar Per om Julen. Julen som är av tradition en tid för vila, godhet och framförallt reflektion. Reflektion över hur året har gått. Vad du behöver utveckla och göra bättre till nästa år.YoutubePodcast

läs mer

12. Träning – För ökad prestation

Träning är ett måste för att du ska kunna prestera som exekutiv ledare. Personer som inte tränar nergraderar både sin mentala och fysiska hälsa och riskerar att få flera hälsoproblem, men framförallt gör de inte bra ifrån sig i näringslivet. I detta avsnitt av...

läs mer

9. Kompetensbrist – Hur löser man den?

"Rekordhög kompetensbrist – 6 av 10 arbetsgivare har svårt att rekrytera" lyder rubriken ifrån Manpower Group:s rubrik när de släpper sin årliga undersökning Talent Shortage 2020. Enligt undersökningen upplever 64 procent av arbetsgivaren världen över att det är svårt...

läs mer

6. Vikten av Mod

Varför är mod viktigt för dig, din utveckling, när du driver förändring eller när du är ledare? I detta avsnitt av Exekutiva Minuten besvaras dessa frågor och tips ges hur du kan utveckla ditt eget mod.

läs mer

4. Få saker gjort med effektivitet och resultat

I dagens samhälle går utvecklingen allt snabbare. Vi får mer saker och information att hantera, och vi distraheras allt mer. Allt detta bidrar till stress, okoncentration, men framförallt, att vi får svårare att få saker gjorda på ett effektivt och resultatmässigt...

läs mer