Hur många medarbetare i stora och medelstora företag kan sitt företags vision, mål, värderingar och strategi, och dessutom kunna förklara varför de finns? Och hur många medarbetare är det som tänker på dessa frågor och inspireras av dem varje dag?

Svaret på dessa frågor brukar vara att medarbetarna är skrämmande omedvetna. De vet oftast inte vad visionen är, och om det vet det, vet de inte 100 procent vad den betyder och har inget engagemang för den. Då kan man fråga sig vad är poängen att ens ha en vision, strategi och andra linkande verktyg som ska föra företaget framåt? Det är som att uppfinna hjulet men inte använda det, och hjulet är ju knappast något dåligt, snarare tvärtom.

Låt inte visionen och strategin hänga lös

Hur implementerar man då visionen och strategin så de blir användbara? Det är precis som allt annat, man måste verkställa dessa, vilket innebär:

Nedbrytning – Visionen och strategin ska brytas ner på verksamhetsnivå, så att medarbetarna blir en del av visionen och strategin. Från strategi, till taktik och till sist operativt. Exempel som ett fotbollslag har visionen att vinna en turnering (vision & strategi), behöver de vinna ett antal matcher (taktik), vilket kräver ett vist antal mål på en specifik match (operativ verksamhet).
Ansvarsfördelning – Ansvar ska ges i respektive led, från toppen ner till den enskilda individen. Detta så att nedbrytningen blir möjlig och ansvarig person kan ställas till rätta om ansvars inte tas.
Resurser – De resurser som behövs för att möjliggöra visionen och strategin måste antingen anskaffas eller skapas, vilket respektive ansvarig person måste lösa.
Handling & Uppföljning – Det självklar, men det svåra. Att leva för visionen och strategin, och ständigt kämpa för att uppnå dessa till varje pris.

Lever ni er visionen och strategi? eller hänger de endast inramade på väggen för syns skull?