Kunder

Vi på Growth Mind jobbar med professionella exekutiva tjänster. Detta innebär att vi jobbar med ytterst känsliga företagshemligheter som absolut inte får röjas. Därav har vi som policy att aldrig avslöja våra kunders identitet. Dock kan vi alltid nämna vilka branscher och vilka storlekar verksamheterna har varit som vi har jobbat med. Dessa kan ni se här nedan.

 

Basindustrin

Kemi

 • Medelstora till Stora företag

Olja & Gas

 • Medelstora till Stora företag

Skog

 • Megabolag

Stål

 • Små företag till Megabolag

Bygg & Infrastruktur

Bygg

 • Små företag

Energi

 • Stora företag

Telefoni

 • Megabolag

Återvinning

 • Stora företag

Handel

Partihandel

 • Små företag till Megabolag

Detaljhandel

 • Små företag till Megabolag

E-Handeln

 • Medelstora företag till Megabolag

Tillverkning

Fordonsindustrin

 • Megabolag

Förpackningar

 • Megabolag

Livsmedel

 • Storföretag

*Andra tillverkande kundgrupper ingår i Basindustrin.

Tjänstesektorn

Bemanning

 • Mikroföretag till Megabolag

Fastigheter

 • Stora företag

Forskning

 • Stora företag till Megabolag

Hotell & Restaurang

 • Små företag till Megabolag

Hälsa

 • Stora företag

Investmentbolag

 • Medelstora företag till Stora företag

Logistik & Lager

 • Micro företag till Megabolag

Mäklartjänster

 • Medelstora företag

*Investmentbolag beräknas den årliga balansomslutningen istället för omsättningen med samma beloppsnivåer som årsomsättningen.

 

Reklam & PR

 • Microföretag till Megabolag

Säkerhet

 • Megabolag

Utbildning

 • Stora företag till Megabolag

Vård & Omsorg

 • Megabolag

Ekonomi & Juridik

 • Medelstora företag till Megabolag

Teknik & IT

 • Microföretag till Megabolag

Internationell Handel

 • Microföretag

Media & Underhållning

 • Microföretag till Stora företag

Klassificering av Företagsstorlekar 

Growth Mind klassificerar företagsstorlekar enligt följande:
 

 • Mikroföretag (Innefattar även nystartade bolag) är de företag som har färre än 10 stycken anställda och högst 20 miljoner svenska kronor i årsomsättning.
 • Små företag är de bolag som har mellan 10 och 49 stycken anställda och vars omsättning ej överstiger 100 miljoner svenska kronor per år.
 • Medelstora företag är de företag som har 50 till 249 stycken anställda och har en årsomsättning om högst 500 miljoner svenska kronor.
 • Stora företag är de bolag som har mellan 250 till 4 999 stycken anställda och har en årsomsättning på högst 10 miljarder svenska kronor.
 • Megabolag är de företag som har minst 5 000 stycken anställda eller omsätter mer än 10 miljarder svenska kronor per år.

Intresserad av Förändring?