Konjunkturinstitutet (KI) har nu publicerat sin senaste prognos för konjunkturläget i september 2021. Enligt dem går ekonomin in i en mild högkonjunktur med hög arbetslöshet.

Konjunkturinstitutets konjunkturprognos är följande:

”Minskad spridning av covid-19 och lättade pandemirestriktioner under sommaren bidrar till att återhämtningen i den svenska ekonomin tar fart rejält det tredje kvartalet i år. Brist på insatsvaror och logistikproblem fortsätter att hämma produktionen en del de närmaste kvartalen men konjunkturförstärkningen fortsätter trots det. De jämförelsevis omfattande åtgärderna i regeringens budget för 2022 stimulerar efterfrågetillväxten och bidrar till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra halvåret. Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock längre tid. Det dröjer till inledningen på 2023 innan arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent.”

Gå till KI rapportsida här, för mer information.

Rapport att ladda ner