”Men när de förföljde dem som flydde till deras läger bevittnade de en fruktansvärd tragedi; Kvinnorna, som stod i svarta kläder på sina vagnar, dräpte allt som flydde, några av deras män, några deras bröder, andra deras fäder, och så ströp de sina små barn med sina egna händer, kastade dem under hjulen och boskapens fötter och sedan tog de livet av sig själva. De berättade om en som hängde sig i slutet av en vagns påle, med sina barn bundna dinglande vid sina fötter.” Plutarchos om cimbrerna, det germanska folket.

 

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn

W

Nedladdningsbar PDF