Interim CFO / Interim Ekonomichef
i Göteborg & Stockholm

Söker ni en Interim CFO eller även kallad Interim Ekonomichef i Göteborg eller Stockholm?
Då har ni hittat rätt.
Vi på Growth Mind kan anlitas för uppdrag hos er. Vi är perfekt lämpade för att temporärt leda och utveckla er ekonomifunktion och hela er ekonomi.

Syftet med en Interim CFO

En interim ekonomichef är en temporär CFO som ersätter den ordinarie ekonomichefen. En ordinarie ekonomichef som jobbar heltid i ett medelstort till stort bolag. Detta innebär att en interim CFO har samma ansvar som den ordinarie ekonomichefen. Som exempel: personalansvar, funktionsansvar och att de ekonomiska rutinerna uppfyller lagar och regler samt existerande ägarkrav. Därmed ska en interim ekonomichef inte blandas ihop med en ekonomikonsult. Som ej bär något formellt ansvar. En interim CFO ska likställas med en ordinarie ekonomichef. Skillnaden är bara att den är temporär. Det innebär dock inte att vi på Growth Mind kan tas in som ekonomikonsult. Det kan vi, men då är det en annan form av tjänsterbjudande vi tillämpar.

När behövs en Interim Ekonomichef?

Detta kan ske genom att den ordinarie ekonomichefen behöver:

Ersättas för Tillfället – Exempel vid föräldraledighet eller annan tjänstledighet.

Ersättas Helt – Exempel vid förändring (exempel ekonomisk optimering) eller annan orsak.

När behövs en Ekonomikonsult?

Vid övriga behov tillsätt en ekonomikonsult. Så som:

Komplement – Exempel vid förändring där nuvarande CFO saknar färdigheter. Som ny ekonomimodell, ekonomisystem eller annat.

Varför anlita oss som Interim Ekonomichef?

Vi på Growth Mind älskar och är specialister på ledarskap, ekonomistyrning och företagsutveckling. Det gör oss perfekta för att ta en interim CFO-roll och kunna leverera resultat ni bara skulle kunna drömma om. Här nedan finner ni de största bristerna hos ekonomichefer idag. Som vi tvärtemot är bäst på.

W

Ledarskap

Allt för många ekonomichefer brister i sitt ledarskap. Vilket leder till en underpresterande ekonomifunktion. Orsakat av stress, konflikter och utbrändhet bland ekonomer och administratörer. Vilket i sin tur leder till bristande ekonomisk kontroll. Bristande efterlevnad av ekonomiska mål samt lagkrav och regler. Vi på Growth Mind är riktiga ledare som bryr oss om alla medarbetare. Vi ser, lyssnar, stödjer och ger dem förutsättningar att må bra och lyckas.

W

Ekonomisk Optimering

Många CFO:s glömmer sitt syfte med rollen. Och fastnar i det dagliga operativa arbetet. I stället för att lyfta blicken och jobba för att nå de ekonomiska målen. Det blir oftast fokus på att släcka bränder i stället för att strukturera upp ekonomimodellen, -processerna och -rutinerna. Som gör att allt går mycket snabbare och enklare med ökad kvalité. Med detta kan vi på Growth Mind optimera er ekonomifunktion tillsammans med hela bolagets ekonomi.

W

Ledningsarbete & VD-Stöd

Som ekonomichef ingår du oftast i en ledningsgrupp. En ledningsgrupp som ska leda och utveckla bolaget i rätt riktning. Men tyvärr är de få ekonomichefer som har kompetensen att leda och utveckla ett bolag. De saknar oftast utbildning och praktisk erfarenhet av bolagsutveckling. Och har därmed svårt att stötta VD:n och övriga i ledningen i detta. Vi på Growth Mind är dock vana att driva och stötta VD:ar och övriga chefer i företagsutveckling.

Vad igår i en Interim CFO-tjänst?

Exekutivt Ledarskap

Ekonomifunktionen

 • Ansvar, Ledning & Planering
 • Organisering & Optimering
 • Team- & Kulturutveckling
 • Stöttning & Uppbackning
 • VD & Ledning
 • Stöd till VD & Ledning
 • Aktivt Ledarskap i Ledningsgrupp
 • Krishantering & Problemlösning

  Exekutiv Ekonomistyrning

  • Räkenskapsanalys (Intern & Extern)
  • Ekonomimodellsutveckling
  • Ekonomiprocessutveckling
  • Ekonomisk Planering
  • Ansvarsfördelning
  • Lönsamhets- & Tillväxtutveckling
  • Tillgång- & Avkastningsutveckling
  • Likviditets- & Soliditetsutveckling
  • Övrigt strategiskt & taktiskt i ekonomi

  Företagsutveckling & VD-Stöd

  • Utveckling av Affärsstrategi
  • Utveckling av Affärsmodell
  • Processutveckling (helhet)
  • Utveckling av Affärsplan
  • Marknadsplan
  • Organisationsutveckling & -planering
  • Intern & Externanalys
  • Utvecklingsinsatser
  • Övriga Ledningsfrågor

  Operativ Ekonomi

  • Rapportering till Ledning, Styrelse & Ägare
  • Analys, Riskhantering & Uppföljning
  • Utveckling av Ekonomiska Rutiner
  • Ekonomi stöd till VD, Ekonomer & Övriga
  • Granskning av Bokföring & Redovisning
  • Månad-, Kvartal-, Tertial- & Årsbokslut
  • Årsredovisning & Årsberättelse
  • Hantering av Revision & Revisorer
  • Viss Regelefterlevnad & Juridik

  Vad ingår inte i en CFO-tjänst?

  Interimuppdragen utgör framför allt en kvalificerad chefsroll inom ekonomi med personalansvar. Där fokuset ska vara ledarskap, ekonomistyrning och utvecklingsfrågor. Så majoriteten av arbetet ska inte läggas på löpande redovisning, bokföring, löner, kund- och leverantörskontra, IT, inköp och övrig administration.

  Löpande Bokföring & Redovisning

  Vi kan utveckla, stötta och backa upp olika ekonomer med löpande bokföring och redovisning. Men som interim ekonomichef har vi inte som huvuduppgift att hantera bokföring och redovisning. De ska finnas ekonomer eller ekonomiassistenter som hanterar dessa uppgifter.

   Löpande IT & Inköp

   Hantering av IT-infrastruktur till ekonomi kopplat till arkitektur, utveckling och implementering av nya system, ingår. Ej daglig drift av IT. Större investeringsbeslut, attestering och liknade ingår även. Men löpande inköp och upphandling ingår ej som huvudsaklig uppgift för en interim CFO.

   Löpande Kund- & Leverantörskontra & Lön

   Vi kan utveckla, stötta och backa upp olika administratörer med löpande kund- och leverantörskontra, samt lönehantering.  Men som CFO och ekonomichef har vi inte som huvuduppgift att hantera dessa uppgifter. De ska finnas administratörer och/eller ekonomer som hanterar dessa uppgifter.

   Göteborg & Stockholm

   Vi tar uppdrag i Göteborg och Stockholm med omnejd. I Göteborg ingår exempelvis Kungsbacka, Borås, Mölndal, Kungsbacka, Varberg med mera.
   Kontakta oss och fråga om ni är osäkra.

   Tillgängliga Interim CFO:s just nu

   Här nedan kan du se vilka av våra konsulter som finns tillgängliga för interimuppdrag som ekonomichef. Finns det ingen tillgänglig just nu – tveka inte att höra av er ändå. Vi kan eventuellt hjälpa er hur ni tar er vidare. Utifrån ert behov.

   Tillgänglig från Mars 2024

    

   Per Gylleneld – Interim CFO

   Vill ni ha en riktig ekonom och affärsledare. Som både kan optimera ekonomifunktionen, men även bolaget. Och dessutom vara ett bra stöd för VD i sitt arbete. Så är Per Gylleneld perfekt. Per är expert på exekutivt ledarskap, ekonomistyrning och företagsutveckling (affärsstrategi och affärstaktik).
   Läs mer om Per Gylleneld som är grundare för Growth Mind  här.

   Alternativ Interim CFO

   Anlita Mesh Interim

   Kontakta Mesh Interim. De är de högst rekommenderade interimchefsrekryterana i Sverige. Med 9,5 av 10 i snitt i kundbetyg. Normalast rekryteringstid i branschen är ca två veckor. Men på grund av deras nätverk har de som snabbast kunnat rekryterat en interimchef på under en dag. Kontakta dem och referera till Per Gylleneld på Growth Mind.

   Intresserad av att anlita
   en Interim CFO / Interim Ekonomichef i Göteborg eller Stockholm?