Om jag skulle rekrytera en ledare. Skulle jag först vilja veta om kandidaterna kan leda sig själva. Och de två första frågorna skulle bli: Var är syftet med ditt liv? Och vad är ditt livsmål? Tyvärr tror jag inte många kandidater skulle kunna svara på dessa två frågor. Och de skulle kanske bli paffa om jag skulle ställa följdfrågan: Om du inte kan leda dig själv, hur hade du tänkt dig att du ska kunna leda andra? I denna exekutiva artikel tar jag upp hur du kan börja leda dig själv. Det vill säga självledning. Så att du kan utveckla ditt ledarskap.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn