Det flesta individer i vårt samhälle vet att dagens informationsteknik är något unikt och revolutionerande. Men frågan är hur många människor som har tänkt igenom och förstått hur mycket denna teknik påverkar oss? Hur utvecklar informationstekniken vår värld idag? Kommer den att ha en stor påverkan på vår framtid?

Informationsteknik - Megatrendutlösaren av millenniet - Growth Mind

Megatrendutlösare

Megatrender brukar man kalla trender som är omfattande och påverkar världen globalt. Megatrendutlösare kallar vi fenomenet som skapar klustertrender och megatrender. En faktor som har en stor påverkan på världen med dess samhällen. Megatrendutlösare kan i vissa fall ha en så stor påverkan på världen att vårt samhälle kan utvecklas till en ny tid. Det är därav viktig att förstå och följa dessa, för att kunna planera för framtiden.

Informationsteknik

Dagens informationsteknik har utvecklas mycket snabbt de senaste åren. Den har bidragit med utveckling inom flera områden i samhället och den fortsätter driva utvecklingen framåt. Informationstekniken är en megatrendutlösare och är en av de största, om inte den största drivkraften vi har idag som gör att vi går framåt in i framtiden. Frågan som är intressant är inte vad informationstekniken har gjort för oss, utan vad den gör för oss nu idag och vad den kommer att göra för oss i framtiden.

Jobbar du idag på strategisk nivå i en näringsverksamhet är megatrendutlösaren informationsteknik något du bör följa. Detta för att förstå vilka trender som kan uppstå eller som redan idag är under utveckling i din industri, så att du kan ta bra beslut för framtiden.

Informationsteknik handlar om spridning av information och med dagens utveckling sprids informationen allt snabbare. Vad kommer det att innebära för er? Hot eller Affärsmöjligheter?
 
Strategiskt tänkvärt!