”För att leda andra, måste du först lära dig att leda dig själv.”

Det finns mycket att skriva om exekutiv ledarskap, men om man ska börja med något är det bra att börja ifrån grunden. Det vill säga grundläggande ledarskap. Ledarskap handlar om att få individer att följa en frivilligt mot något mål. För att du ska kunna leda andra, måste du först kunna leda dig själv. Du måste kunna sätta egna mål och uppnå dem själv. För om du inte kan sätta och uppnå mål själv, hur ska du kunna sätt och uppnå mål genom andra!?

Gnothi Seauton, känn dig själv för att kunna leda dig själv och andra - Growth Mind

Gnothi Seauton är de världsberömda orden ifrån Apollotemplet i Delfi som betyder: Känn dig själv. Att känna sig själv är grunden inom ledarskap, som gör att du kan leda dig själv och andra.

Att känna sig själv

Det finns ett gammalt grekisk uttryck som säger: känna sig själv. Känna sig själv innebär att veta vem man är och vad man kan skapa. Det gör att du kan utveckla dig själv genom att du vet dina styrkor, svagheter och vad du bör utveckla. Det innebär även att du vet vad du är bra på, har talang i samt vad du glädjes och har passion för. Att känna dig själv är att veta vad du ska och hur du tar dig ditt. Det är då du kan börjar leda dig själv.

Att leda dig själv

När du vet vem du är och vad du ska är det dags att leda dig själv mot de mål du har satt. Om du exempel har som mål att börja att träna och komma i form, kan du inte göra som folk gör vid nyår. Att ger ett nyårslöfte att börja träna, köpa ett gymkort, gå några gånger på gymmet och därefter ge upp. Detta är ett praktexempel på motsatsen till att leda sig själv. Att leda sig själv handlar om att sätta mål och verkställa mål i praktisk handling, samt följa upp tills de mål man satt uppnås. Det handlar om disciplin, rutiner och strävan att komma framåt till det man vill.
 
Lycka till!