Chefsekonom Christina Nyman och chefsstrateg Claes Måhlén ifrån Handelsbanken presenterar deras senaste globala konjunkturprognos för november 2021.

Handelsbankens egna summering:

• ”Fortsatta kapacitetsbegränsningar när efterfrågan ökar starkt”

  • ”Inflationen toppar nu; centralbanker på sin vakt”      
  • ”Höga energipriser, ett hot mot den gröna omställningen?”