Chefsekonom Christina Nyman och chefsstrateg Claes Måhlén ifrån Handelsbanken presenterar deras senaste globala konjunkturprognos för augusti 2021.

Handelsbankens egna summering:

• Återhämtning ångar på trots deltaoro

• Flaskhalsar hämmar industrin, men tjänstebranscherna tar över stafettpinnen

• Finanspolitiken hjälper till att bekämpa den stigande ojämlikheten