Jag har fått höra många gånger att det är svårt eller inte går att ändra företagskulturen. Detta kommer oftast ifrån VD:ar i stora bolag, men även medelstora. Och det kan komma ifrån riktigt bra och erfarna VD:ar med bra ledarskapsfärdigheter. Bra ledarskapsfärdigheter som egentligen inte skulle ha så svårt med att ändra bolagskulturen. Men tyvärr saknar dessa VD:ar rätt synsätt. Men också kunskap om hur man utvecklar organisationskulturen. Här kommer fem tips på hur du som VD kan ändra på detta. Och utveckla er företagskultur utan några problem.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn