Förändring & Utveckling Utöver Det Normala

Låt inte förändringen i omvärlden göra er till historia, skapa förändring och skriv historia!

Kärnvärde – Syfte med Förändring

Vi hjälper er att nå er Vision, i syfte att skapa en Bättre Värld

Vi skapar positiv förändring. Förändring är vårt yrke, vårt hantverk och vår passion. Förändring gör att vi lever, utvecklas och känner oss stolta. Förändring är vårt fokus och vårt enda syfte.

Vi hjälper exekutiva ledare och dess näringsverksamheter med positiv förändringsledning. Syftet med förändringsledningen är att leda verksamheterna till sina främsta mål. Detta gör vi för att uppnå maximal positiv förändring hos dem vi hjälper. Effekten blir att näringsverksamheterna presterar bättre och därmed ge mer värde och utveckling till vårt samhälle.

Vi tror på en bättre värld, genom bättre näringsverksamheter.

Innovation, Effektivisering & Tillväxt

De värden vi skapar är innovation, effektivitet och tillväxt. Det är också dessa värden som hjälper oss att generera kärnvärdet. Det vill säga att nå huvudmålet i näringsverksamheten och skapa positiv förändring. Tillsammans bidrar alla dessa värden långsiktigt till god lönsamhet och framgång.

Vi skapar värde genom ledning av utveckling och förbättring av nya eller/och existerande affärsmodeller och affärsprocesser. Vi ser även till att det exekutiva teamet utvecklas och presterar på en högre nivå. Vårt långsiktiga fokus är att få detta team att topprestera och själva kunna utveckla positiv förändring på en excellent nivå.

Vårt mål är att skapa framgångsrika exekutiva ledare och näringsverksamheter som leder oss snabbare in i framtiden.

Personliga värden vi ger dig som Exekutiv Ledare

Vi får dig att topprestera och bli en excellent affärsledare. Detta genom att:

 • Utmanar dig – Vi hjälper dig att öppna upp för fler möjligheter och ta dig an högre mål och utmaningar.
 • Håller dig ansvarig – Vi säkerställer att du tar ansvar från ägarlett till professionellt börsbolag.
 • Ger dig mer tid – Genom att vi får dig att prioritera det som är viktigt för verksamheten.
 • Gör ditt jobb enklare – Genom att vi tillhandahålla dig visdom, verktyg och information.
 • Gör det mindre ensamt på toppen – Vi finns där för dig när du behöver det.
 • Personlig utveckling – Vi säkerställer att du utvecklar ditt hantverk i att vara en exceptionell ledare.
 • Ger dig nya perspektiv – Vi ger dig nya perspektiv genom ett oberoende helhetsperspektiv.
 • Ökar din glädje & energi – Vi ger dig ett syfte med mål och plan som förändrar dig och din verksamhet.

Affärsområden – Vad vi Gör inom Förändring

Affärsstrategi

Vi hjälper er att skapa en långsiktig högpresterande näringsverksamhet, med en tydlig och konkret vision och fokus. Genom att granska, utveckla och implementera er affärsstrategi.

Exekutivt Ledarskap

Vi gör er målmedvetna och handlingskraftiga. För att ni ska nå er vision i näringsverksamheten. Detta gör vi genom att utvärdera, motivera och utmana er och ert ledarskap.

Affärstaktik

Vi hjälper er med era affärsplaner, -modeller och -processer. I syfte att skapa bättre affärer på kort tid med resultat. Detta genom analys, punktinsatser och vidareutveckling av er affärstaktik.

Exekutiv Ekonomistyrning

Vi hjälper er att uppnå era ekonomiska mål, så som god lönsamheten, tillväxt samt avkastning. Detta gör vi genom att utvärdera, utveckla och förnya er ekonomistyrning på strategisk och taktisk nivå.

Tjänster – Så hjälper vi er med Förändring

Vi är exekutiva rådgivare som jobbar långsiktigt med våra kunder genom att hjälpa dem nå sina huvudmål.
Vi erbjuder även konsult och styrelsetjänster under vissa premisser.

Ägar- & Styrelse-
tjänster

Affärsstrategi

 • Ägarstrategi
 • Ägardirektiv
 • Sfärstrategi
 • Koncernstrategi
 • Bolagsstrategi
 • VD-Instruktion

Styrelsetjänster

 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Rådgivning & Coachning
 • Styrelsesammansättning
 • Styrelseutvärdering
 • Styrelsefokus, Driv & Effekt

Ägar-, Styrelse- & Ledningstjänster

Exekutivt Ledarskapet

 • Rådgivning & Coachning
 • Kompetenskartläggning
 • Personlig Utvecklingsplan
 • Målstyrning
 • Ledning & Styrning
 • Fokus, Driv & Effekt
 • Problemlösning
 • Beslutsfattande
 • Övrigt inom Ledarskap

Ledarskapet allmänt

 • Ledarskapsutveckling för chefer (enbart grupper)
 • Självledning för medarbetare (enbart grupper)

Lednings-
tjänster

Affärstaktik

 • Affärsplan
 • Affärsmodellsutveckling
 • Processutveckling
 • Organisationsplan
 • Organisationsutveckling
 • Marknadsplan
 • Internanalyser
 • Externanalyser
 • Utvecklingsinsatser
 • Övriga Ledningsfrågor

Ägar-, Styrelse- & Ledningstjänster

Exekutiv Ekonomistyrning

 • Räkenskapsanalys
 • Ekonomisk Planering
 • Ekonomimodellsutveckling
 • Ekonomiprocessutveckling
 • Lönsamhetsutveckling
 • Ekonomisk Tillväxtutveckling
 • Tillgångsutveckling
 • Soliditetsutveckling
 • Likviditetsutveckling
 • Övrigt inom strategi & taktik

 

Intresserad av Förändring?