Jag har skrivit, talat och föreläst mycket om att sätta mål, skapa planer och att handla kraftfullt. Men talat mindre om kärnan i förändring. Den kärna som gör att vi börjar förändra oss. Förändra oss till någonting nytt. Och inte vara kvar i det förflutna. Detta ska jag ta upp idag. I denna text. Det vill säga psykologin bakom förändring och förändringsledning. Det som gör oss förändringsbenägna och utvecklar oss framåt.

Fortsätt läs på:

W

LinkedIn