Vision & Värderingar

Vår vision och värderingar är vad som formar oss. De gör oss till vilka vi är och hur vi agerar. De styr oss in i framtiden, då vi leds av dem.

”Vi är här för att lära, utvecklas och göra avtryck. Låt oss då verkligen lära oss förstå världen, utveckla oss själva så långt det går och göra ett så stort
avtryck så världen förändras och blir bättre. Om vi gör det, kommer vi vara stolta, lyckliga och bli ihågkomna i alla tider!”

Per Gylleneld

Syfte

Vårt syfte är att skapa positiv förändring, genom att skapa bättre näringsverksamheter, som bidrar till en bättre värld, för en bättre framtid.

Vision

 Vi skall vara bäst på företagsutveckling i världen.

Mission

Vår mission är att varje dag bidra till svensk konkurrenskraft, genom att hjälpa svenska näringsverksamheter att uppnå deras visioner.

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att investera och utveckla svenska näringsverksamheter med passionerade och mästerliga medarbetare.

 

Grundvärderingar

Visioner & Mod – Vi tänker alltid stort och har en obegränsad syn. Vi ser oändliga möjligheter och vågar stå upp för oss själva och de vi är. Allt i syfte att nå våra visioner.

Energi & Utveckling – Vi brinner och är mästare på det vi gör. Vi utvecklar oss själva ständigt och utmanar varandra för att uppnå vår fulla potential.

Förebild & Rättfärdighet – Vi är ledare som föregår med gott exempel och gör det som är rätt. Vi visar och ger respekt, är sanna och håller vad vi lovar.

Intresserad av Förändring?