Förändring för en
bättre värld

De framgångsrikaste näringsverksamheterna förändrar världen!

”Vi skapa positiv förändring, genom att skapa bättre näringsverksamheter som bidrar till en bättre värld, för en bättre framtid.”

Allt vi gör och står för är förändring. Vårt hantverk och vår passion är att skapa positiv förändring i näringsverksamheter, så att de kan möta morgondagens krav och utmaningar. Det vi drivs av är vårt resultat om bättre näringsverksamheter, som bidrar till att skapa en bättre värld, både för människor och den planet vi bor på.

Vårt Syfte

”Att skapa positiv förändring, genom att skapa bättre näringsverksamheter som bidrar till en bättre värld, för en bättre framtid.”

Vad vi gör

Vi är exekutiva rådgivare som hjälper våra kunder att nå sina huvudmål. Vi erbjuder även konsult- och styrelsetjänster under vissa premisser. Samt utbildningar inom vår expertis.

Affärer vi främjar

Vi jobbar främst med att hjälpa ledning, styrelse och ägare till verksamheter som främjar vårt syfte inom Sveriges gränser. Fokus lägger vi särskilt på verksamheter som har höga ambitioner och som vill prestera mer än övriga aktörer i samma industri. Därutöver jobbar vi även med högpresterande chefer och potentiella chefer. För utveckling och framgång.

Hur vi gör affärer

Innan vi börjar göra affärer är det viktigt för er att veta hur vi jobbar. Många tror att vi är normala konsulter eller rådgivare, men det är vi inte. Vi är ledare som tänker långsiktigt för våra kunder. Det innebär att vi både är hårdare och mer empatiska mot vår kunder än vad normala konsulter och rådgivare är. I konkreta termer ställer vi krav, för vi står för positiv förändring och vi ser också till att positiv förändring sker. Förändring är något som är smärtsamt, vare sig man jobbar med den eller emot den. För oss är det viktigt att ni har en förståelse för detta och är redo att möta de utmaningar som kommer med positiv förändring.

Mer om Growth Mind

  • Vision & Värderingar – Läs om Growth Mind:s vision, mission, affärsidé och grundväreringar här!
  • Forskning – Läs om Growth Mind:s forskning här!
  • Per Gylleneld – Läs om Growth Mind:s grundare Per Gylleneld här!

Intresserad av Förändring?