Fokus på medarbetarna innebär att ledaren ser och lyssnar på sina följare. Något som är enkelt och resulterar i en trygg och stabil organisation. Ett agerande som motverkar att ledaren tappar kontrollen över verksamheten och därmed eliminerar stora risker.

Fokus på medarbetarna – Skapar en trygg och stabil organisation

Många chefer i det svenska näringslivet brister i sitt ledarskap. Många undersökningar visar att vi i Sverige inte har så många bra chefer. Om vi ska konkurrera med omvärlden måste detta förändras, särskilt om vi ska ligga i framkant och fortsätta ha ett gott rykte världen över. Om vi ska hålla och även stärka vår ställning bör vi fokusera på våra främsta resurser, våra medarbetare som driver våra näringsverksamheter framåt. Det vi behöver är mer fokus på medarbetarna, för att lyckas nationellt som internationellt!

Ett klassiskt organisationsproblem

När vi inte lägger fokus på våra medarbetare kan det ske många oförutsägbara incidenter. Ett klassiskt organisationsproblem är när ledningen tappar kontrollen över organisationen. Detta sker när ledningen tappar relationen mellan de övriga medarbetarna och dem själva. Det sker oavsett om ledningen har kontroll över ekonomin och diverse styrmedel. Sådana mått mäter historia och när historian visar sig, kan ett problem vara allt för svår att åtgärda. Vad jag talar om är när organisationen faller samman inifrån kärnan och sprider sig som ett virus i hela verksamheten.

Burger Chef’s tillväxtkrach

Ett klassiskt näringslivsexempel på detta var när den amerikanska hamburgerkedjan Burger Chef expanderade så hårt under 1970-talet att de begravde sig själva, då ledningen tappade kontroll över hela organisationen med dess medarbetare. Expansionen var så snabb att organisationen inte hann byggas upp ordentlig ifrån grunden. Detta medförde att företaget inte kunde leverera sina produkter med kundvärde, vilket ledde till illröda siffor med stora förluster.

Att förlora ett världskrig

Ett annat exempel utanför näringslivet var under slutet av första världskriget. Tyskland var då hårt pressat om hotet om att de amerikanska styrkorna skulle sättas in i kriget mot dem. Den enda möjligheten att sluta kriget och vinna var att slå till hårt och snabbt. Den tyske generalen spelade ett högt spel genom att sätta in alla de rutinerade tyska soldaterna att anfalla Storbritanniens och Frankrikes styrkor. Man kan säga att det började bra, men efter en tids stridande lyckades den tyska logistiken inte nå fram med föda till fronten. De tyska soldaterna svalt och blev utmattade, vilket till slut ledde till att de sista rutinerade tyska soldaterna blev överkörda av fienden. Därefter fanns det inga möjligheter för Tyskland att vinna kriget och strax därefter förlorade de sitt första världskrig.

Båda dessa exempel kunde de ledande och styrande personerna i toppen av organisationen stoppa. Om de hade fokus på medarbetarna och därmed var medvetna. Medvetna om vad som verkligen hände på golvet. Gällande vad medarbetarnas utsattes för och hur deras situation var.

Att lägga fokus på medarbetarna

För att undvika sådana situationer krävs det att ledningen med dess ledare har fokus på medarbetarna. Detta innebär enkelt att bara ge dem tid och vara närande som ledare. Svårare än så är det inte. Det handlar om att ge medarbetarna:

  • Tid och uppmärksamhet
  • Se, lyssna och förstå dem och deras situation
  • Uppfatta deras behov

Detta gör att medarbetarna känner sig uppskattade och behövda, vilket motiverar dem att göra ett bättre arbete i näringsverksamheten. Samtidig som du som ledare ger dina medarbetare uppmärksamhet får du i gengäld översyn över organisationen och därmed kontroll över den. Därutöver får du bra internt beslutsmaterial som du kan använda för att förbättra verksamheten. Slutligen löper du inte risken att förlora en näringsverksamhet eller ett världskrig, i alla fall inte ifrån detta område.