Samhällsekonomi
– Makroekonomi med data & statistik

Här kan du som exekutiv ledare följa samhällsekonomins läget, utveckling och trend ifrån ett makroekonomiskt perspektiv, så du kan hålla koll på det ekonomiska läget. Det vill säga konjunkturen med hjälp av data och statistik.

Samhällsekonomi & Makroekonomi

Samhällsekonomi är samhällets totala ekonomi och innefattar alla aktörers ekonomier på en marknad. Dessa aktörer är främst privatpersoner, företag och offentlig sektor. Dessa ekonomier kallas privatekonomi, företagsekonomi och förvaltningsekonomi, och utgör hela samhällsekonomin. Mer om samhällsekonomi kan du läsa om här!

Makroekonomi handlar också om helheten i ekonomi som Samhällsekonomin. Samhällsekonomi är dock själva ekonomin och makroekonomi är studerandet av hela ekonomin. Det vill säga samhällsekonomin med dess större delar, så som konjunktur, BNP, inflation, styrränta, arbetsmarknad och så vidare. Mikroekonomi behandlar däremot de mindre delarna i samhällsekonomin.

Makroekonomi – Data & Statistik

Börsutveckling i Sverige (OMXS 30)

Konjunkturinstitutets (KI:s) Konjunktur­barometer

Källa: Konj.se

Inköpschefsindex (IMP) i Sverige inom Tillverkning

Inköpschefsindex (IMP) i Sverige inom Service

BNP i Sverige

Se BNP-Indikatorn för en fingervisning hur BNP utvecklas här.

Handelsbalans i Sverige (SEK i miljoner)

 

Konfidensindikatorer för näringslivet

Konfidensindikatorer för konsumenter

Inflation, Räntor & Kronkurs

Inflation i Sverige

Styrränta ifrån Riksbanken, Fed & ECB

Långa Räntor – 10-års Statsobligationsräntor

Växelkursutveckling – Kronindex KIX

Fördjupad Information

Mer makro (data och statistik) gällande inflation, styrräntor och långa räntor (statsobligationer). Gå till Growth Mind:s sida om inflation och räntor genom knappen här nedan.

Makro inom Privatekonomi,
Företagsekonomi & Förvaltningsekonomi

Privatekonomi

Arbetslöshet

Sysselsättning (15 till 74 år)

Förändring i disponibel inkomst

Nominell är exklusive inflation, real är inklusive inflation.

Hushållens konsumtion

Bostadspriser i Sverige

Hushållens skuld i procent till GDP

Företagsekonomi

Produktinssvärdeindex (PVI) för näringslivet

Produktion i näringslivet

Orderingång

Förändring i lager

Antal konkurrser

Industrins Kapacitetsutnyttjande

Förvaltningsekonomi

Statens konsumtion

Statens konsumtion till BNP

Statsbudgeten

Statsskuld