Konjunktur & Ekonomiskt läge i Företagsekonomin

Här kan du som exekutiv ledare följa det ekonomiska läget, utveckling och trend, inom företagsekonomin i Sverige, i syfte att få en fördjupad koll på konjunkturen.

Sida under uppbyggnad!

Företagsekonomi

Företagsekonomi är den del av ekonomin som behandlar företagens, men även icke vinstdrivande verksamheters ekonomi i form av dess intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Företagsekonomin tillsammans med Privatsekonomi och Förvaltningsekonomi utgör de största ekonomierna inom hela samhällsekonomin. Samhällsekonomin som utgör hela den nationella ekonomin, så som Svensk ekonomi eller samtliga samhällsekonomier som utgör global ekonomi.

Företagsekonomins Intäkter

Näringslivets utveckling

Börsen

Produktionsvärdeindex (PVI) för näringslivet

Produktionsvärdeindex (PVI) per sektor

Produktion i näringslivet

Produktivitet globalt

Internationell handel

Export

Import

Världens totala export

Världens totala export

Företagsvolym

Antal företag 

Företag per Storleksklass

Företag per Bransch

Företagsekonomins kostnader

Inköpschefsindex

Inköpschefsindex – Tjänster

Inköpschefsindex – Tillverkning

Personalkostnader

Arbetskostnader jämfört med produktivitet i näringslivet

Arbetskostnader jämfört med produktivitet i tillverkningsindustrin

Arbetskostnader globalt

Skatter

Utveckling av bolagsskatt

Bolagsskatt i världen

Skatt på företagande globalt

Utveckling av bolagsskatt

Bolagsskatt i världen

Skatt på anställda

Företagsekonomins Tillgångar

Investeringskvot

Typer av investeringar över tid

Företagsekonomins Skulder

Skulsättningsgrad

Skuldsättningsgrad exempel ca 2 procent i snitt på Stockholmsbörsens 30 största bolag.

Sammanfattning av Företagsekonomins läge