Inflation, Reporänta & Långa Räntor – I Sverige & Globalt

Följ inflation, reporäntor och långa räntor i Sverige och internationellt på denna sida. För dig som exempel är intresserad av samhällsekonomi och konjunkturtrender på avancerad nivå.

Inflation

Inflation innebär att pengars värde minskar, som exempel den svenska kronan. Detta innebär att du kan köpa mindre varor och tjänster med samma mängd pengar än innan. Motsatsen till inflation är deflation. Deflation innebär att pengars värde ökar och du kan köpa mer varor och tjänster än vad du kunde göra tidigare.

Reporänta

Reporäntan eller styrräntan är den ränta som den centrala banken i ett land sätter, som exempelvis Riksbanken beslutar om i Sverige. Denna ränta påverkar alla andra räntor då alla andra banker måste rätta sig efter den styrande ränta. Räntan sätts på topp och kan höjas och sänkas beroende på hur den centrala banken vill styra sin så kallade ”penningpolitik”. Styrräntan används oftast för att försöka dämpa inflationen.

Långa Räntor

Långa räntor eller rättare sagt 10-åriga statsobligationer är intressant att följa ur ett ekonomiskt makro perspektiv. De är de längsta statsobligationerna i Sverige som ges ut av Riksgäldskontoret (Riksgälden) och använder för att finansiera statens medelfristiga och långfristiga lånebehov.

Inflation Just Nu i Sverige & Globalt

Inflation i USA

Nedan kan senaste inflationsmätningen ses ifrån USA. Deras inflationsmål är 2%.

Inflation i Kina

Nedan kan senaste inflationsmätningen ses ifrån Kina. Deras inflationsmål är 3%.


Inflation i Japan

Nedan kan senaste inflationsmätningen ses ifrån Japan. Deras inflationsmål är 2%.


Inflation i Tyskland

Nedan kan senaste inflationsmätningen ses ifrån Tyskland. Deras inflationsmål är 2%.


Inflation i Storbritannien

Nedan kan senaste inflationsmätningen ses ifrån UK. Deras inflationsmål är 2%.


Inflation i Sverige

Nedan kan senaste inflationsmätningen ses ifrån Sverige. Vårat inflationsmål är 2%.


*För att se både KPI och KPIF gå till Ekonomifaktas graf här!

Inflation i EU

Nedan kan senaste inflationsmätningen ses ifrån EU. EU:s inflationsmål är 2%.

Sammanställning av inflation i världen

Nedan kan du se sammanställning av utvecklingen av inflationen i världen under längre tid.

Reporänta Just Nu i Sverige & Globalt

Reporänta i USA

Nedan kan senaste styrränta ifrån USA ses (Federal Reserve System).


Reporänta i Kina

Nedan kan senaste styrräntan ifrån Kina ses (Bank of China).


Reporänta i Japan

Nedan kan senaste styrräntan ses ifrån Japan (Bank of Japan).


Reporänta i Tyskland (EU/Euroområdet)

Nedan kan senaste styrränta ses ifrån ECB för Tyskland/Euroområdet.


Reporänta i Storbritannien

Nedan kan senaste styrränta ses ifrån Storbritannien (Bank of England).


Reporänta i Sverige

Nedan kan senaste styrränta ses ifrån riksbanken i Sverige.


Reporänta i EU (Euroområdet)

Nedan kan senaste styrränta ifrån ECB ses för Euroområdet.


Styrränta ifrån Riksbanken, Fed & ECB

Nedan kan ni se en sammanställning av de tre viktigaste styrräntorna ifrån ett svenskt perspektiv.

Långa Räntor Just Nu i Sverige & Globalt

Långa Räntor ifrån USA

Nedan kan ni se USA:s 10-års statsobligationsräntor (långa räntor).


Källa: tradingeconomics.com

Långa Räntor ifrån Kina

Nedan kan ni se Kinas 10-års statsobligationsräntor (långa räntor).


Källa: tradingeconomics.com

Långa Räntor ifrån Japan

Nedan kan ni se Japans 10-års statsobligationsräntor (långa räntor).


Källa: tradingeconomics.com

Långa Räntor ifrån Tyskland

Nedan kan ni se Tysklands 10-års statsobligationsräntor (långa räntor).


Källa: tradingeconomics.com

Långa Räntor ifrån Storbritannien

Nedan kan ni se Storbritanniens 10-års statsobligationsräntor (långa räntor).


Källa: tradingeconomics.com

Långa Räntor ifrån Sverige

Nedan kan ni se Sveriges 10-års statsobligationsräntor (långa räntor).


Källa: tradingeconomics.com

Sammanställning av Långa räntor ifrån världen

Nedan kan ni se en sammanställning av de tre viktigaste styrräntorna ifrån ett svenskt perspektiv.

Mer information om inflation & Räntor

Önskar ni mer information och statistik om inflation och räntor med fler länder? Besök: Tradingeconomics. Eller vill ni gå till sidan Samhällsekonomi
– Makroekonomi med data & statistik kan du göra det här.