Konjunktur
– Svensk & Global
Trend i Ekonomin

Här kan du som exekutiv ledare följa det ekonomiska läget, utveckling och trend, i Sverige som internationellt, så att du kan anpassa din verksamhet efter rådande konjunktur.

Konjunktur & Ekonomi

Konjunktur är det rådande ekonomiska läget i en ekonomi. En ekonomi är i detta sammanhang framförallt svensk ekonomi, men även global ekonomi, och ekonomi handlar om att hushålla med resurser. Detta innebär att konjunktur handlar om hur väl alla aktörer i en ekonomi (i Sverige och globalt) hushåller med sina resurser.

Samhällsekonomi
När man pratar om större ekonomier av denna typ, använder man oftast begreppet Samhällsekonomi. Samhällsekonomi innefattar alla aktörers ekonomier på en marknad. Dessa aktörer är främst privatpersoner, företag och offentlig sektor. Dessa ekonomier kallas privatekonomi, företagsekonomi och förvaltningsekonomi, och utgör hela samhällsekonomin.

Ekonomisk trend
Hur samhällsekonomin utvecklas, det vill säga den ekonomiska trenden (konjunkturläget), beror främst på hur väl aktörerna; privatpersoner, företag och offentlig sektor, hushåller med sin resurser. Dock räcker det inte att en eller två av dessa aktörer går bra. I de flesta fall måste det gå bra för alla aktörerna i huvudsak, då de är beroende av varandra och därmed påverkar varandra. Med detta sagt är det bra att bevaka utvecklingen i privatekonomin, företagsekonomin samt förvaltningsekonomin för att förstå de ekonomiska trenderna.

Värt att poängtera är att bank- och finanssektorn också influerar ekonomin med bland annat penningmängd och derivata (värdepappers) handel.

Konjunkturrapport
– Läs om de senaste Trenderna i Ekonomin

Här under kan du hitta de senaste konjunkturrapporter ifrån Growth Mind gällande det ekonomiska läget i Sverige och globalt. Growth Mind:s rapporterna kommer ut varje månad. Den allmänna statistiken kommer mestadels ifrån SCB. SCB och många andra källor har oftast ett statligt perspektiv på ekonomi, vilket man bör ha i åtanke för att förstå varför datainformationen är utformad på ett visst sätt. Growth Mind:s ekonomiska rapporter försöker dock ha ett allmänt ekonomisk perspektiv utifrån den allmänna statistiken som finns. Det vill säga ej ett statligt- eller finansperspektiv.

Konjunkturrapport Oktober 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Oktober 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport September 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport September 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport Augusti 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Augusti 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport Juli 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Juli 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport Juni 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Juni 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport Maj 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Maj 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport April 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport April 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport Mars 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Mars 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport Februari 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Februari 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Konjunkturrapport Januari 2023 – Svenska & Global Ekonomi

Konjunkturrapport Januari 2023 - Svenska och Global Ekonomi är en ekonomirapport för svensk och internationell ekonomi som publiceras en gång i månaden. Rapporten för denna månad kan du ladda ner här, genom att tycka på dokumentikonen.

Macro Data
– Följ själv Ekonomitrenderna i Konjunkturen

På dessa sidor här under kan du själv följa macrostatistik och data och dra dina egna slutsatser var ekonomin är på väg.

Konjunktur & Ekonomiskt läge i Samhällsekonomin

Här kan du följa samhällsekonomin. Det vill säga företags-, privat-, förvaltningsekonomin, men även andra övergripande parametrar som berör hela ekonomin (macro).

Inflation & Reporänta – Aktuell i Sverige & Globalt

Inflation och styrräntor påverkar samhällsekonomier i större grad. Här kan du följa svensk och internationell inflation samt hur centralbankerna styr med reporäntor.

Externa Konjunktur & Ekonomiska Rapporter

Här hittar du externa länkar till externa konjunktur och ekonoiska rapporter med fokus på svensk ekonomi.
Visa sidor innehåller även löpnade nyheter om läget i ekonomin.

Näringslivsorganisationer

Svenskt Näringsliv

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv publicerar två gånger per år rapporten: Ekonomisk bedömning (tidigare: Det ekonomiska läget). Denna ekonomiska rapport omfattar både data, analys och prognos utifrån ett näringslivsperspektiv. Rapportens fokus är främst på Svensk ekonomin. Gå till: Ekonomisk bedömning här

Företagarna

Företagarnas rapport Småföretagarebaromenten behandlar egentligen inte svensk ekonomi. Fokus ligger på hur det går för Sveriges småföretag. Dock kan rapporten vara ett komplement till de övriga ekonomiska rapporterna, då små företag utgör en större del av svenskt näringsliv. Gå till: Småföretagarebaromenten här

Sveriges inköp & logistikförbund

Sveriges inköp och logistikförbund (Silf) tillsammans med Swedbank har som mål att snabbt kunna mäta det rådande konjunkturen. Detta gör de genom att varje månad inhämta konjunkturstatistik ifrån ca 200 inköpschefer i Sverige. Ekonomirapporten heter Inköpschefsindex (PMI) och går att hitta här

Privata banker

Swedbank

Swedbanks konjunkturrapport: Swedbank Economic Outlook utkommer två gånger om året med yttligare två uppdateringar däremellan. Fokus i rapporten ligger på Sverige, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna, där data, analys och prognos redovisas utifrån ett bank- och finasperspektiv. Gå till: Swedbank Economic Outlook här

Nordea

Nordeas ekonomiska rapport heter: Svenska ekonomiska utsikter (Nordea Economic Outlook). Rapporten har hittills givits ut tre gånger om året (sluetet av januari, april/maj och augusti/september), och innehåller data, analys och prognos utifrån ett bank- och finasperspektiv. Gå till: Ekonomi & Svensk Ekonomisk utsikter här

SEB

SEB:s ekonomiska rapport heter Nordic Outlook och kommer ut 4 gånger per år. Fokuset ligger på ekonomin i Sverige, men innehåller även global ekonomi. Rapporten innehåller både data, analys och prognos ur ett bank- och finanspersektiv. Gå till: Nordic Outlook här. På samma sida hittar du även andra intressanta rapporter som Boprisindiaktorn.

Handelsbanken

Handelsbankens konjunkturrapport heter Global konjukurrapport, där fokuset ligger på Sveriges samt Handelsbankens egan hemmamarknad (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritanien och Nederländerna). Rapporten behandlar även ekonomin i USA och Europa, och ger data, analys och prognos. Gå till: Global konjunkturprognos här

 

Offentlig sektor

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet (KI) är en statlig myndighet under finansdepartementet och har till uppdrag att ge regeringen ekonomiskt beslutsunderlag. KI är den myndighet som fokuserar mest på svensk ekonomi och konjunktur och ger ut ekonomiska indikationer en gång i månaden med data och prognos (konjunkturbaromenten) och fem större rapporter om året (konjunkturläge). Om ni vill följa svensk ekonomi per månaden är Konjunktur­barometern ett bra valet. Dock bör man tänka på att de jobbar under och för regeringen, vilket innebär att rapporten är till för ekonomisk politik. KI:s rapport heter Konjunktur­barometern ni hittar den här

Riksbanken

Sveriges centralbank, Riksbanken, publicerar sin ekonomiska rapport fem gånger per år: Penningpolitiska rapport. Rapportens syfte är sammanfatta underlagen till deras penningpolitiska beslut samt att sprida kunskap om deras bedömningar. Rapporten kan vara intressant kopplat till BNP, Räntor, KPIF och långsiktiga inflationsförväntningar. Du hittar Riksbalkens Penningpolitisk rapport här

Business Sweden

Business Sweden (tidigare Exportrådet) ger inte ut någon ekonomisk rapport, dock ger de ut Exportchefsindex (Export Manager’s Index, EMI) som kan vara ett komplement till andra ekonomiska rapporter. Denna rapport har fokus på Svensk export, men ses som en viktig indikator för svensk ekonomi då den internationella handeln i Sveriges är hög. Rapporten innehar data, analys och prognos och uppdateras varje kvartal (ej i kalenderkvartal). Business Sweden rapporter Exportchefsindex kan ses här

SCB

Statens statistiska centralbyrå (SCB), som upprättar majoriteten av den svensk statistiken för svensk ekonomi, gör också sammanställningar i from av två ekonomiska rapporter. Dessa rapporter heter: SCB-Indikatorer och Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. SCB-indikatorer publiceras varje månad med data som ska ge en översikt över konjunkturläget, baserad på den senaste statistiken. Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras varje kvartal och har mer fokus på analys än SCB-indikatorer. Båda rapporterna går att hittas här

Statistik kopplat till Konjunktur & Ekonomi

För er som vill djupdyka i statistik inom ekonomi och konjunktur hänvisar vi till SCB:s tunga databas eller Ekonomifakta som är ett bra komplement till rapporter. Ekonomifakta rekommenderas, då de enkelt visar statistik från framför allt SCB. Denna statisk går även att ladda ner. Utöver SCB och Ekonomifakta rekomenderas Trading Economics för global statistik.

 

SCB – Statistikdatabasen

Majoriteten av all svensk statistik hittar du i SCB:s Statistikdatabas. Fördelen med databasen är att du kan hitta mer eller mindre all ekonomisk statistik gällande Sverige, men om du inte är insatt i ekonomisk statistik kan databasen vara svårhanterlig. Användarvänligheten är inte den bästa. Gå till deras statistik här

Ekonomifakta

Ekonomifakta (Svenskt Näringsliv) bygger mestadels på SCB:s statistik, men är mer grafisk och analyserbar. Bra komplement till ekonomirapporter som dessutom uppdateras kontinuerligt. Gå till deras statistik här

Trading Economics

Trading Economics är en internationell sida där du kan få i stort sätt all offentlig statistik världen över och mer därtill om du betalar. De publicerar både historisk data och prognoser. Hemsidan rekommenderas starkt för den som är intresserad av ekonomisk statistik både ifrån Sverige och hela världen. Länken till sidan hittar du här

Övrig Ekonomisk statitsik

W

Svensk Mäklarstatistik

Aktuell statistik över bostadspriser (bostadsrätter och villor). Gå till Mäklarstatistik här