Exekutiva Gruppen

Samarbeten och affärer skapas i möten. Exekutiva Gruppen möjliggör mötena emellan de främsta affärsledarna i väst.

Exekutiva Gruppen – Affärsnätverket för de främsta affärsledarna

Vi går emot bättre, men mer utmanande tider där konkurrensen hårdnar och marknaden blir mer dynamisk och mer oförutsägbar. Vad vore då bättre än med mer samarbeten om att hjälpa varandra att komma framåt, än att stå ensam i stormen med tunga problem. Exekutiva Gruppen är framförallt till för verkställande direktörer, men även för styrelsemedlemmar och majoritetsägare i medelstora och stora bolag. Syfte med gruppen är att föra samman de främsta affärsledarna ifrån olika bolag så de kan träffas och hjälpa varandra för mer samarbeten och affärer. Detta ska bidra till att lyfta medlemmarna med dess företag för ett bättre och mer konkurrenskraftigare Västsverige.

Gruppens fokus

Exekutiva Gruppens fokus är framförallt på möten personer emellan, då det är möten som skapar de främsta förutsättningarna för samarbeten och affärer.

Medlemskap

Som medlem i gruppen får du tillgång till ett stort nätverk av exekutiva personer som du själv kan kontakta eller träffa i samband med de olika nätverksträffarna. Att vara medlem är kostnadsfritt och innebär inga förpliktelser. Som medlem kan lämna gruppen när du vill. Du väljer om du vill vara aktiv eller passiv. Gruppen har inga krav på närvaro, då tanken är att varje medlem ska kunna anpassa sin deltagande efter dess varierande behov under året. Som affärsledare måste du ibland kunna prioritera och den friheten skall alltid finnas i gruppen.

Intresserad att vad med?

Kontakta Per Gylleneld på Per@GrowthMind.se.

Start igen i höst

Start planeras igen till höst efter att Corona har lugnat ner sig.